VOZP

Nesporný úspěch poetoterapie

foto_vozp

 MUDr. Milan Oulehla vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v současnosti působí v Českých Budějovicích, kde provozuje soukromou chirurgickou praxi. Věnuje se také poetoterapii. A VoZP ČR pro něj představuje solidního smluvního partnera, s nímž velmi rád spolupracuje.

Během své více než třicetileté praxe MUDr. Oulehla dospěl k tomu, že pacientům lze pomoci ještě více. Ne všichni pacienti totiž reagují na léčbu podle očekávání. Asi 30 % pacientů se hojí hůře a dochází u nich ke komplikacím. „Zkoumal jsem, v čem by mohl být problém, a podařilo se mi najít pojítko – psychický stres,“ říká Oulehla. A dodává, že především chtěl dosáhnout zklidnění pacienta a vzbudit v něm důvěru prostřednictvím komunikace před operací, během ní (v případě některých operací, kdy to je možné) i po ní. Posléze si povšiml, že u velmi empatických lidí dochází k výraznému zlepšení stavu, a pro zrychlení procesu začal věty skládat do veršů. Klinický efekt tohoto způsobu komunikace, navození důvěry a zklidnění je naprosto jednoznačný – lze říci, že jde o zlepšení okolo 25 %. Dnes má na kontě tři knížky veršovaných zamyšlení a CD s názvem Cesta k pochopení, lásce a zdraví, které namluvil společně s hercem Jiřím Krampolem.

Během prezentace první knížky v hotelu Zvon v roce 2009 MUDr. Oulehlu oslovili zástupci Jihočeské univerzity s nabídkou, zda by se nechtěl podílet na vytvoření nového výukového předmětu. Souhlasil, spoluvytvořil předmět s názvem Poetoterapie a vyučuje jej dodnes. Lékaře sice neučí, ale mezi jeho studenty patří učitelé, vychovatelé a zdravotnický personál.

Poetoterapii, resp. verbaterapii (léčbu slovem), lze totiž úspěšně využívat nejen v medicíně, ale i v jiných oborech.

Stéblo tonoucí

Přes šaty dobře padnoucí

a výraz tváře matoucí

je člověk stéblo tonoucí

a po lásce prahnoucí.