MUDr. Milan Oulehla – chirurg, básník, poetoterapeut

Narodil se v Č. Budějovicích a po absolvování gymnázia v Č. Budějovicích vystudoval lékařskou fakultu UK v Praze. Píše, žije a pracuje v Českých Budějovicích, kde provádí soukromou chirurgickou praxi a na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity vede seminář Poetoterapie a vyučuje také na Škole přírodní medicíny KAMATÉ.

Autor knih:  Cesta k pochopení, lásce a zdraví (2014), Sen o pravdě (2010), Zastavení (2011).

Pane doktore, spojení lékařské praxe s dráhou básníka je velmi neobvyklé, co Vás k tomuto přivedlo?

Touha pomoci lidem ještě více. Během své dlouholeté medicínské praxe jsem pochopil, že ne všichni pacienti reagují na veškerou léčbu tak, jak bychom očekávali. Je zde tedy ještě jiný aspekt, který ovlivňuje hojení a který shledávám v psychice nemocného. Pro potřebné pacienty je tedy nezbytná ještě pomocná terapie slovem – verbaterapie / poetoterapie, tedy veršovaná zamyšlení, vysvětlení, vedoucí ke zklidnění, pochopení, souznění a větší důvěře pacienta. Verše vyšly knižně – tedy lékař i básník.


Jste autorem 3 knih básní a také jste ve spolupráci s Jiřím Krampolem vytvořil CD s básněmi.  Jaká je reakce na Vaši tvorbu ze strany pacientů? A jaká je ze strany lékařů? Setkal jste se s nepochopením své činnosti?

Ano jsem autorem tří knih, spolupracuji s panem Jiřím Krampolem. Reakce  ze strany pacientů je velmi pozitivní, většinou pochopí a přijmou, že je to pro ně. Klinický efekt, úleva od nemoci je jednoznačná, nesporná. Reakce lékařů je též velmi vstřícná. V dnešní době je již oficiálně statuovaná psychosomatická medicína. S negativní reakcí jsem se již také bohužel setkal. Je ovlivněna mnoha faktory, z nichž nejzásadnější je psychická alterace v důsledku strachu, panika.


Na Jihočeské univerzitě vyučujete předmět Poetoterapie. Co poetoterapie v praxi vlastně znamená, jak výuka probíhá a jaké jsou ohlasy ze strany studentů?

Poetoterapie je léčba slovem/ veršovaným/ navozující souznění, zklidnění, důvěru … Veršovaná forma  slov je nezbytná pro zrychlení, akcentaci, silnější dopad, zapamatování si. Jde o dosažení větší spolupráce u pacientů, studentů, svěřených osob. Princip je stejný. Reakce  ze strany studentů  je opět velmi  krásná a pochopená.


Dnes si čím dále více lidí uvědomuje, že psychické procesy, myšlenky a emoce ovlivňují stav fyzického těla, tedy naše zdraví.  Jinými slovy je toto označováno jako „Psychosomatika“. Na základě těchto psychosomatických souvislostí se poukazuje na to, že nemocné orgány v sobě nesou mentální náboj. Pokud je některých negativních emocí příliš, mohou být naše orgány stále slabší a slabší. Například játra s sebou nesou emoce jako vztek, hněv, zlobu, srdce v sobě nese nedostatek lásky k sobě a k druhým, tedy popírání svého cítění. Žaludek v propojení se slinivkou a slezinou s sebou nese neschopnost strávit kritiku, strávit člověka nebo názor.  Plíce představují tíhu života, neschopnost plně se nadechnout, člověka nějaká životní situace dusí. Tlusté střevo představuje lpění na postojích, názorech a křivdách, neochotu pohnout se z místa, neochotu dávat. Ledviny a močový měchýř představují neschopnost žít harmonicky v partnerských a mezilidských vztazích, strachy, nedostatek sebedůvěry. A problémy s pohybovým aparátem představují tíhu života, člověk toho na sebe moc naložil. Shledáváte mezi těmito dvěma obory – Psychosomatikou a Poetoterapií – nějaké propojení?

Ano psychickými stresy a psychickou zátěží je jednoznačně negativně ovlivněno již samo onemocnění, jeho vznik a průběh, i reakce na léčbu. Propojení  mezi psychosomatickou medicínou a poetoterapií  / verbaterapií / je jednoznačné. Jde o  pochopení, zklidnění  a tím o odstranění stresu, což v konečném důsledku vede ke zlepšení zdraví.


Můžete nám přiblížit, jak probíhá léčba u Vás v ordinaci?

Ano samozřejmě. V první řadě léčím pomocí všech dostupných možností dnešní medicíny – v mém případě tedy pomocí chirurgie i léků. Dále, jak už jsem naznačil u potřebných  empatických pacientů, kde je to nezbytné, přidávám ke klasické terapii léčbu slovem, verbaterapii – poetoterapii, které tuto léčbu ještě umocňují.


Dnešní doba je hodně hektická, složitá a pro mnohé lidi vyčerpávající.  Mnoho lidí přesahuje v rámci svého zaměstnání, rodinného i osobního života hranice svých možností.  Trpíme nedostatkem energie, chuti do života, hledáme smysl života. Z čeho čerpáte energii Vy?

Ano  dnešní doba je složitá a stran energie, při pochopení mé činnosti, která bezprostředně vede k pomoci lidem, k zase tak velkému úbytku energie nedochází. V podstatě čerpám z radosti, že mohu  pomoci potřebným a dále čerpám i z krásy, z přírody, z divadel, z hudby, z obrazů. Dá se říci, že skutečné vnímání krásy, obohacení, je darem, který bych dal do rovnítka se schopností mít rád, soucítěním, pomoci druhým. To je také dar.


Lidé začínají být nasycení materiálními hodnotami a chtějí hodnoty duchovní. Možná právě nazrála doba, aby se materiální blahobyt propojil s blahobytem duchovním. Co byste nám poradil do začátku, abychom nebyli duchovně chudí a materiálně bohatí?

Uspokojení materiálními hodnotami přes počáteční euforii, není většinou trvalé na rozdíl od hodnot duchovních, které trvalé jsou. Jde o pochopení a klid. Je třeba dodat, že jisté materiální zabezpečení je nezbytné pro stabilitu situace, ale znovu opakuji, skutečné (nadstavbové) naplnění je pouze v oblasti duchovní.