Poetoterapie

Poetoterapie je verbální terapie jako prostředek k duchovnímu rozvoji a k podpoře lidského zdraví. Cesta k poznání, odpuštění, klidu, pokoře a lásce. Porozumění druhým. Význam lásky a empatie. Terapie pomocí koncentrované myšlenky – energií verše. Pochopení pravdy. Vnímání krásy a její interpretace. Zdravotní potíže při velké psychické zátěži. Uklidnění mysli četbou a poslechem.

Poetoterapie je účinná léčebná metoda, jež při pochopení vede k rozřešení psychosomatických zdravotních problémů. Co bychom říkali v mnoha dlouhých větách, lze pomocí poetoterapie vyjádřit výstižně jedním veršem. Výhoda metody spočívá v efektivitě a vysoké účinnosti, jež je dána silou koncentrované myšlenky – energií verše.

Cesta k pochopení, lásce a zdraví (2014)

„Při psaní těchto veršů, váhám mezi lehkostí a podstatou, zda mohu a smím, čtenáře vystavit setkání s třináctou komnatou. A se vzrůstající obavou, nenacházím odpověď, na vyslovenou otázku. Přesto se ale pokusím, napovědět Vám lásku.“

(viz eshop)